מבצע בוטוקס

Защитники

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס
המאשימה
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז צפון

נגד

הנאשמים

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד סרגי מורין
נאשמים 1, 2, נוכחים
הסניגור – עו"ד שנאן
פרוטוקול
הסניגור:
הקשר שלי עם הנאשם 3 נותק. הוא לא עונה לטלפונים שלי. ביקשתי שיביא לי מסמכים ולא הביא. לא ברור לי אם צו ההבאה בוצע. אין לי התנגדות לטעון היום את טענותיי לגבי ביטול ההרשעה ביחס לנאשם 1, ולשמוע את טיעוני המאשימה לעונש.

ב"כ המאשימה:
לצורך ישיבת היום, אני מופיע בשמה של עו"ד אלפורד.
אין לי התנגדות למתווה שהוצג ע"י חברי. אבקש לחדש את צו ההבאה נגד נאשם 3.

הסניגור:
אין לי התנגדות להופעת חברי בשם עו"ד אלפורד.
אבקש להגיש מסמכים הקשורים לעונש כדלקמן:
מכתב של ראש המועצה סומן נ/6
מכתב של מנכ"ל משרד הפנים סומן נ/7
כתב מינוי של ועדה מטעם שר הפנים סומן נ/8
פרוטוקול ישיבת המליאה מועצה מקומית חורפש סומן נ/9
דף מנהל התכנון לגבי שלבי ההתקדמות בתוכנית לפיו רואים שהתוכנית הוגשה ביום 20.2.13 סומן נ/10
סיכום מידע רפואי לנאשמים 1, 2 סומן יחד נ/11.
תוכנית מתאר חורפש, נכון ליוני 2015 שפי שהוצגה בפני המשנה ליועמ"ש ביום 15.6.15. סומנה נ/12.
דף מידע לגבי תכנית 1275 שבתוקף היום. רואים לפי הדף שהתוכנית הוגשה ב-1970 ואושרה ב-1979.
סומן נ/13.

ב"כ המאשימה:
לא התנגדתי להגשת המסמכים אך אבהיר כי אמנם קיים דיון עקרוני בהליכי תכנון אך עדיין שום מסמך מהמסמכים לא מעידים על עמדה של מוסד התכנון הרלוונטי שהינו המועצה הארצית לגבי המקרקעין נשוא כתב האישום.

הסניגור:
בעניינו של נאשם 1 אנו מבקשים לבטל את הרעתו בפלילים. הנאשם עובד בחברת גי פור אס, חברת אבטחה בסאסא מגיש מסמך. סומן נ/14.
במסגרת תפקידו הוא נושא נשק, וזה חלק מדרישות התפקיד והרשעתו בפלילים עלולה לפגוע בהמשך העסקתו בחברה ובמפעל. אחד התנאים לרישיון נשק הוא העדר רישום פלילי.
במקרה של הרשעה ורישום פלילי, הדבר עלול לפגוע בהמשך העסקתו, שזהו מקור פרנסתו היחיד כיום. מפרנס יחיד של המשפחה. נאשמת 2, אשתו, עקרת בית ואיננה עובדת. המקרה כן מתאים לביטול הרשעה על אף ההלכות. זהו מסוג המקרים שכן מרתיעים לפי הלכת תמר כתב לעניין סוג ההרשעה.
אנו סבורים שההרשעה עלולה לפגוע בפרנסתו ובהמשך עיסוקו של נאשם 1.
מה שמטה את הכף לשקול ביטול הרשעה הוא שהנאשם 1 הוא לא עומד לדין לבד על האירועים המיוחסים בכתב האישום, יש את נאשמת 2, שהיא נושאת במלוא האחריות וגם נאשם 3. לכן, האינטרס הציבורי לא ייפגע.
לחלופין, אבקש לשלוח את נאשם 1 לקבלת תסקיר לעניין ביטול ההרשעה. בדעתי להגיש מסמכים נוספים לעניין מידת הפגיעה של ההרשעה בעבודתו של הנאשם 1.

ב"כ המאשימה:
אנחנו מתנגדים לבקשה לביטול הרשעה. לטעמינו מקרה זה רחוק מלעמוד בשני תנאים מצטברים של הלכת כתב לביטול או הימנעות מהרשעה, שהינם חומרה נמוכה יחסית של העבירה ופגיעה ממשית וקונקרטית בעיסוקו של הנאשם.
אתחיל מהתנאי הראשון – במידה ותנאי זה לא מתקיים אנחנו לא עוברים לדיון לגבי התנאי השני.
כבר נקבע לא אחת בפסיקה של בימ"ש זה ושל בתי משפט המחוזי והעליון שבעבירות תכנון ובניה אינן מהוות כשלעצמן אותן עבירות קלות המצדיקות את השקילה של ביטול הרשעה רק בגלל שמדובר בעבירות בניה. מציג לביהמ"ש שלושה פסקי דין עפ"א 6676-08-07, רע"פ 2460-09. בפסק דין המחוזי יש הפניות להלכות הרלוונטיות. בנוסף מגיש פס"ד נוסף עפ"א 53893-02-14.
משני פסקי הדין האלה עולה מפורשות שעבירות תכנון ובניה כשלעצמן מהות מכת מדינה, על אחת כמה וכמה עת מדובר בעבירה כבמקרה שבפנינו, שנעברה גם בקרקע חקלאית ובלב שמורת טבע, שלטעמנו מהוות אחת העבירות החמורות של הבניה בשמורת הטבע הר מירון.
בנוסף, באשר לעיסוקו של הנאשם, מפנה לפסיקה שהוגשה. מדובר היה שם בעורך דין, מתווך בניה וגם אדם ששקל להתמודד במשרה ציבורית, שם הפגיעה של הרישום הפלילי הייתה פוטנציאלית והרבה יותר מובהקת מבמקרה שלנו. הגם שאינני מתעלם מהנאמר במסמך שהציג חברי, לגבי נחיצות נשיאת הנשק בעבודת הנאשם אך גם ממסמך זה ניתן ללמוד שאת ההכשרה הנדרשת הוא עבר והדבר לא יימנע ממנו. לגבי נשיאת כלי ירייה, מאחר שלא הוצגו לנו אסמכתאות משפטיות ומסמכים שמהם נלמד שבפועל תגרם בעיה, אני סבור שבמקרה זה לא הוכח בפני ביהמ"ש שלא קיים שיקול דעת אם גם לאחר הרשעה בעבירה זו האם לאשר נשיאת כלי נשק, אם לאו.
גם באשר לתנאי השני לא מתקיים בענייננו, אך אדגיש כי די בכך שאנו לא עוברים את המשוכה של התנאי המצטבר הראשון כי די בעבירה כדי לדחות את בקשת הנאשם.
<#2#>
החלטה
אשקול את הבקשה לביטול ההרשעה לאחר שמיעת הטיעונים לעונש ומבלי שיש בכך כדי להצביע על התוצאה.
לבקשת הסניגור, אתיר לו להגיש מסמכים נוספים בנושא אי ההרשעה תוך 14 ימים.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ה, 25/06/2015 במעמד הנוכחים.

ג'ני טנוס , שופטת

ב"כ המאשימה:
בשמה של עו"ד אלפורד אני מגיש טיעונים לעונש בכתב.
כמו כן מפנה לשני מוצגים שכבר הוגשו בתיק וסומנו ת/34, ת/35.
אתייחס לרקע התכנוני ולמסמכים שהוגשו ע"י חברי.
איננו חולקים על כך שקיים הליך תכנוני, קיים דיון עקרוני לגבי, בין היתר גם גריעת המקרקעין נשוא כתב האישום משטח השמורה והכללתם בתוכנית מתאר כוללנית של חורפש, שמתגבשת.
חשוב להדגיש כי לא זו בלבד שתוכנית המתאר הכוללנית של חורפש טרם הוגשה, טרם הופקדה וטרם אושרה, הרי שבנוגע למקרקעין הספציפיים, הנדונים בכתב האישום, מעבר להמלצה של מועצת הגנים, לא קיימת עמדה של מוסד תכנון מוסמך בנוגע לאישור שינוי הייעוד, בנוגע לאישור גריעת המקרקעין מרשות שמורת הטבע. המוסד המוסמך הוא המועצה הארצית ולכן בכל הכבוד הראוי להליך המתקיים כעת, אפשר היה לטעון לגבי סיכויים של הוצאת המקרקעין משטח השמורה, רק שתהיה מונחת בפני ביהמ"ש עמדה של מוסד התכנון המוסמך.
מכל מקום, כדי לסיים נקודה זו, אפנה לפסיקת ביהמ"ש העליון רע"פ 8687/14, בעניינו של ראיק סרחאן, לסעיף 15 לפסק דינו של כב' הש' מלצר, שם נקבעה עמדה ברורה שגם מקום בו הייתה נרקמת וקיימת כבר תוכנית קונקרטית לגבי מקרקעין, שבהם נבנתה הבניה הבלתי חוקית, אין בדבר זה כדי להשפיע על רכיבי העונש כגון מאסר, קנס וכדומה. ובכל הנוגע לקיום או מועד ביצוע של צווי הריסה וצווי הפסקה לאור התפתחות תכנונית, קיים אפיק מוגדר לחוק התכנון והבניה שהוא סעיף 207 שאפשר לפעול בו, לכן הדברים האלה לא מהווים שיקולים לעניין העונש.
מה גם שאין לשכוח את הפסיקה העקבית של ביהמ"ש העליון, לפיה הודגשו באופן עקבי השיקולים של שמירת שלטון החוק ואי עידוד עבריינות כשיקולים רבי משקל בכל הליך שעניינו הכשרה בדיעבד של עבירת בניה ועל אחת כמה עבירת בנין משמעותית, כלומר המשמעות היא שאם יינתן משקל לטובת הנאשמים בכל הנוגע לעבירת הבניה, יהיה בכך מסר של עידוד עבריינות הבניה ובית המשפט העליון יצא נגד כך באופן ברור וחד משמעי.
בנוגע לשיקולים הספציפיים בתיק שלנו, כמצוות תיקון 113, אדגיש שהופרו כאן באופן מובהק למצער שלושה אינטרסים ציבוריים עיקריים שהינם מערך התכנון, שלטון החוק וערכי הטבע. לאור העובדה כי מדובר בבנייה קשיחה בהיקף ניכר תוך הפרה של צו הפסקה שיפוטי בשתי הזדמנויות, כאשר הנאשמים ביודעין ובמודע המשיכו בבנייה גם לאחר שניתן צו ההפסקה השיפוטי, כאשר הוגשו לבית המשפט חוות דעת לגבי הפגיעה הסביבתית והאקולוגית שגרמה הבנייה במקרה זה שנמצא בלב שמורת הטבע וגם המסדרון שהוא חשוב עד מאוד לשמירה על הטבע ועל בעלי החיים ולסביבה האקולוגית במקום זה. אפנה לחוות הדעת שהוגשו.
מדובר בעבירות בנייה ברף העליון של החומרה, גם בהשוואה למקרים אחרים של בנייה בשמורות הטבע שנדונים בפני בית משפט זה.
בנוסף לכך, מעצם ההרשעה בכתב האישום והעובדות שלו, ברור כאן שהעבירות לא יכלו להתבצע על ידי הנאשמים ללא תכנון מוקדם וללא היעזרות בבעל מקצוע ולכן מתקיימות כאן גם נסיבות לחומרה שהן מפורטות בסעיף 40 ט(א) לחוק העונשין.
לפני שאעבור לעתירה לעונש בתיק, אפנה את בית המשפט לשתי פרשות שנדונו בפני בית משפט זה ולאחר מכן גם ניתנו פסקי דין לבית משפט מחוזי ועליון. מפנה לפרשת אבו קאסם ואח', ת.פ.3745/06 (שלום עכו) ע.פ. חיפה 759-05-09, רע"פ 6688/09.
הפרשה השנייה הינה פרשת אסעד סמי, ת.פ. 12732-04-09 שלום עכו ותיק עפ"א 26053-07-13 מחוזי חיפה.
אציין כי בשני מקרים הללו המדובר בבנייה בהיקף ניכר הדומה לענייננו. בפרשה של אבו קאסם מדובר בבנייה של בתי מגורים, כאשר היו שם בעצם 4 נאשמים בהתחלה, הורשעו שלושה, כיוון שאחד הנאשמים נפטר, נגזר עונש של 4 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח על כל אחד מהנאשמים וגם קנסות ע"ס 100,000 ₪ על כל אחד מהנאשמים, סה"כ קנס 300,000 ₪, כאשר בית המשפט קמא אף הדגיש בגזר הדין שהיה גוזר עליהם עונש חמור בהרבה אילולא התחשב באסון שפקד אותם עם מות אביהם (נאשם מס' 4) כחודש לפני מתן גזה"ד.

באשר לפרשה השנייה של סמי אסעד – אמנם שם היה מדובר בהקמת צימרים בשטח דומה, אך הבנייה לא הושלמה, לא אוכלסה ולא נעשה שום שימוש בה, נגזר שם קנס 200,000 ₪ והיה אמור להיגזר גם מאסר בפועל אך בית המשפט התחשב במצב רפואי מורכב מאוד של הנאשם ובית המשפט המחוזי ציין בערעור שהוגש שבתיק זה היה מן הראוי לשקול עונש של מאסר בפועל וההתחשבות במצב הבריאות של המערער מצביעה על רמה מקלה מאוד של העונש.

מפנה לפס"ד של בית משפט עליון בעניין ראיף מריסאת, רע"פ 6665/05 שהכפיל קנס מ – 100,000 ₪ ל – 200,000 ₪ על בניית בית מגורים בשטח שהוא דומה לבנייה במקרה שלנו. הכפלת הקנס מדברת בעד עצמה, זה בד"כ מעיד על התערבות בעונש שהוא סוטה ברמה קיצונית לקולא.

לאור כל האמור לעיל, אנו נטען כי בעבירות הנ"ל, ככלל, ראוי להטיל מאסר בפועל, במקרה זה לאור הודאת הנאשמים, תיקון כתב האישום, לאור גילם של הנאשמים ומצבם הרפואי שכפי שיוצג על ידי חברי אנו נטען לעונש של מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות, כאשר המתחם נע בין חודשיים ל – 4 חודשים. אנו מבקשים עונש של 3 חודשים.
באשר לקנס הכספי – אנו נטען למתחם בין 150,000 ₪ ל – 200,000 ₪. נבקש להטיל קנס של 180,000 ₪ על נאשמים מס ' 1 ו – 2 כל אחד בנפרד.
מאסר על תנאי, התחייבות כספית מרתיעה, צו איסור שימוש מיידי.
לגבי צו ההריסה ובמקרה הנ"ל מאחר והוגש פסק דין בתביעה האזרחית של המדינה נגד הנאשמים שניתן שם כבר צו הריסה, לכן כאן המדינה עותרת לצו הריסה מיידי.

לגבי נ/4 אשר נטען על ידי העד האחרון שהעיד שיש המלצה של מתכנן המחוז לגבי הכשרת המקרקעין הספציפיים האלה, הטענה שלנו שמסמך נ/4 זהו דיון שהיה לפני הדיון במועצת הגנים. מתכנן המחוז דיבר שם על הקו הכחול של התכנית המתגבשת כפי שהיה נכון לאותו זמן, לכן אי אפשר להסיק דבר מנ/4 על עמדתו של מתכנן המחוז.

באשר למועצת הגנים – הוא כמובן לא היה חלק מהם, אמנם הוא נכח בישיבה של מנהלת התכנון שהוגשה על ידי חברי, אך מעצם הסיכום שהוגש לא ניתן להבין מה היתה עמדת כל אחד מהנוכחים, או האם היתה הצבעה כנהוג. מעבר לכך, מדובר בישיבת עבודה שלא מהווה עמדה של מוסד תכנון מוסמך.

לגבי נאשם מס' 3 – מאחר ומדובר בעבירה אחת שלא כוללת הפרת צו שיפוטי, אז יש לכך השלכה גם בכל הנוגע לעניין הקנס והמאסר בפועל. לא נטען כאן למאסר בפועל, מאחר ובסופו של דבר לא הורשע בהפרת צו שיפוטי. לא נוכל להתעלם מעובדות כתב האישום בהן הודה הנאשם לפיהן הודע לו בעל פה על קיומו של הצו ועדיין המשיך לבנות עד להמצאה של הצו באופן פיזי ואישי ולכן אנו נפנה לדוחות שסומנו ת/52 עד ת/54 שמהם נובע באופן מובהק וחד משמעית עמדתו המזלזלת של הנאשם מס' 3 בצו שניתן שמדבר בעד עצמו. אני מגיש את הדוחות לנוחות בית המשפט.
אנו טוענים למתחם לשל בין 50,000 ל – 75,000 ₪. לאור נסיבות לחומרה שקשורות לביצוע העבירה, אנו מבקשים את הרף העליון, היינו 75,000 ₪ וכן מאסר על תנאי מרתיע, התחייבות כספית. אמנם הוא לא בעל מקרקעין ולכאורה אין לו שליטה על הנעשה במקרקעין, אך לאור תפקידו בתיק הזה, ולאור העובדה שהיה קשור בבנייה, נבקש להטיל גם עליו את הצווים של איסור שימוש וצווי הריסה זאת כדי שלא יחזור חלילה לביצוע העבירות ללא היתר.
במידה וצו ההריסה לא יבוצע על ידי הנאשם אבקש כי תהיה לנו סמכות לבצע את הצו ללא מגבלת זמן.

<#4#>
החלטה

קובעת מועד נוסף לשמיעת טיעוני ההגנה לעונש ליום 17/9/15 שעה 13:30.

ניתן בזה צו הבאה כנגד נאשם מס' 3, אשר יבוטל אם יפקיד סכום של 1,500 ₪.
<#5#>

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ה, 25/06/2015 במעמד הנוכחים.

ג'ני טנוס , שופטת

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

домашняя птица близко к | Поиск ликвидности близко к | химикалии близко к HaAri St 46, Safed, Израиль | издательская близко к Ali Bin Avi Taleb/En Haled, Umm al-Fahm, Израиль | пластик близко к Ha-Oman St 23, Netivot, Израиль | Билеты на концерты близко к | Mikvahs близко к | Клеточные лаборатории близко к | обои близко к | Zoaotrfih близко к 180, Kfar Hittim, Израиль | боулинг близко к | Динамический баланс близко к Nitsanim St 41, Migdal HaEmek, Израиль | Пабы-бары близко к Derech HaEmek 41, Natsrat Ilit, Израиль | Личные расширения прав и возможностей близко к | Музыкальные инструменты близко к | Загородный клуб близко к Shimshon St 15, Pardes Hanna-Karkur, Израиль | животные близко к | такси близко к HaDarom Road/Avne HaHoshen Blvd, Kiryat Gat, Израиль | Краны близко к Ha-Yayin St 27, Zikhron Ya'akov, Израиль | Клубы близко к מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי חשמל | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות טיח | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות אבן | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות צביעה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מוצרי נגרות | מחירון צבע פנים | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט (פוליגל) בדרגות שקיפות שונות | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון רגלי תמיכה | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון לוחות חשמל | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ- C.V.P לפי ת"י 532 | מחירון פיגומים ובמות הרמה | מחירון דיזל גנרטורים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון יריעות ניקוז, הפרדה ו | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון אגניות | מחירון תכונות פלסטיות ותכונות מכאניות | מחירון שונות | מחירון חלון קיפ וחלון קבוע | מחירון חציבות ושונות | מחירון תערובות מלט לריצוף ו | מחירון נדבך חוצץ רטיבות | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון בדיקת אספלט | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון צבע פנים | מחירון מדרגות וחגורות בטון | מחירון ספחים מפליזבפני כב' השופט מרדכי פלד, סגן נשיא מאשימה חיים אלעזר גליק נגד נאשם אסתר שוורץ החלטה התיק נקבע בפ | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 37646-04-12 הלסה ואח' נ' עליאן 24 מאי 2012 בפני כב& | בפני כב' השופטת אורית חדד מבקשים 1. אירינה בן עבו נגד משיבים 1. יפה פרץ הזמנה לדין מצ"ב העת | בעניין: ערן רפאל מולאי התובע נ ג ד הנתבעים ב"כ התובע: עו"ד ע' חרל"פ ואח' ב&qu | בפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. עירית קרית מוצקין נגד נאשמים 1. מזי ארזי הודעה שלום רב, | מספר בקשה:3 בפני כב' השופטת הבכירה רובין לביא מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים אווקה וונדם החלטה רא | בפני כב' השופטת יעל פרדלסקי מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים החלטה לנאשם 1 מעיון בתיק עולה, כי הדיו | פסק-דין בתיק עע"ם 6407/11בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים עע"ם 6 | בפני כב' השופטת פנינה לוקיץ' תובעים 1. בנק לאומי לישראל בעמ נגד נתבעים 1. ברוריה פרץ הודעה ל | בית משפט השלום בחיפה ת"א 13036-09-11 כץ ואח' נ' לוי ואח' תיק חיצוני: בפני כב' ה | בית משפט השלום בנצרת ח"נ 46431-12-10 עיריית נצרת עילית נ' מושקוביץ 12 יולי 2011 בפני כב' | בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 9104/00 רע"א 9107/00 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן המבקש | בפני כב' השופטת רגד זועבי התובעת ראואל בע"מ נגד הנתבעים נגד צדדי ג' 1. סאמיט מערכות תקש | לפני כב' השופט שמואל מלמד תובעים 1. אלי בן נחום נגד נתבעים 1. יהודה ערמי 2. מנורה חברה לביטוח בע | בית משפט השלום בירושלים ת"א 26759-07-10 זרגרי נ' דוסתכאם ואח' תיק חיצוני: 13 נובמבר 201 | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | בית משפט השלום באילת ת"פ 1181-09 מ.י. שלוחת תביעות אילת-משטרת אילת נ' אבו סבית 07 מאי 2012 | בפני כב' השופטת הלית סילש מבקשים 1. מיכל לנדאו נגד משיבים 1. עירית ראשון לציון 2. משכנות ארזים ב | החלטה בתיק בג"ץ 5541/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 5541/03 - א' בפני: כבוד השופטת א' חיות העות | בפני כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס תובעת אושן 17 בע"מ נגד נתבעים 1.גילעד דוגה 2.עופר משה החל | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 30975-04-11 מדינת ישראל נ' מיכאלי 16 אוקטובר 2011 דחוף (ב | בית משפט השלום בירושלים ת"א 15187-05-12 פונד ואח' נ' ימין תיק חיצוני: מספר בקשה:1 בפני