מבצע בוטוקס

מחירון חומרים לעבודות בניה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1בלוקי "ביתרמי" ישר תוצרת "פוליביד" במידות 25.2/40.5/120 ס"מ1מ"ר180
2בלוקי "ביתרמי" פינה תוצרת "פוליביד" במידות 41.85/40.5/71.8 ס"מ1מ"ר180
3### בלוקי איטונג במידות 20,22/30/50 ס"מ ו-20,22/30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
4### בלוקי איטונג במידות 25-50/20,25,30/50 ס"מ, 25-50/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
5### בלוקי איטונג במידות 15/20,25,30/50 ס"מ, 15/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק473
6בלוקי איטונג תעלה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
7בלוקי איטונג תעלה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
8בלוקי איטונג שטרבה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
9בלוקי איטונג שטרבה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
10### בלוקי איטונג לבנית מחיצות במידות 10/20,25,30/50,60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק480
11בלוקי איטונג לבניה במידות 7/50/60 ס"מ1מ"ק615
12בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 15,20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 15,20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק493
13בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק585
14בלוקי איטונג שטרבה לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק594
15בלוקי איטונג אקוסטי במידות 20-40/15,20,30/55 ס"מ ו- 20-40/15,20,30/60 ס"מ1מ"ק537
16בלוקי איטונג XT תרמי (r=2.43) במידות 25/30/60 ס"מ1מ"ק800
17קורות איטונג (לינטל) במידות 20/50 ס"מ לקירות חוץ1מ'160
18קורות איטונג (לינטל) במידות 22/50 ס"מ1מ'150
19קורות איטונג (לינטל) במידות 25/50 ס"מ1מ'160
20לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק820
21לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 6/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק770
22לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק590
23בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק830
24בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק605
25כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 30 ס"מ1מ'78
26כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1מ'122
27טיט איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק41
28טיט איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק49
29דבק איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק58
30דבק איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק62
31בלוק פומיס 8 חורים במידות 20/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6.8
32בלוק פומיס 8 חורים במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'8
33בלוק פומיס 7 חורים במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6
34בלוק פומיס מסוג "ספיר 060" 4 חורים, במידות 20/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס, בידוד r=0.601יח'5.5
35בלוק פומיס 4 חורים, במידות 15/20/40 ס"מ, חוזק 3 מגפ"ס בידוד r=0.401יח'4.5
36בלוק פומיס 3 חורים, במידות 10/20/40 ס"מ1יח'3.2
37בלוק פומיס שקע תקע במידות 10/20/50 ס"מ1יח'4.5
38בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 15/20/40 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'4.5
39בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 10/25/50 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'5.5
40### בלוק על דור 2 במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=2.35 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'17
41### בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס, בידוד r=1.10 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'9.4
42בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 23/25/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=1.151יח'12.3
43בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע, במידות 25/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=1.401יח'13
44בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 10 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.55, לרבות שטרבות1מ"ק330
45בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 5 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.701מ"ק330
46בלוק טרמי מסוג "סופר-טרמולייט" 10 חללים, במידות 22/20/50 ס"מ, בידוד r=0.90 לרבות שטרבות1מ"ק400
47### בלוקי אשקלית 268 במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק464
48### בלוקי אשקלית 268 במידות 15/20/62.5 ס"מ ו-15/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק489
49### בלוקי אשקלית 268 במידות 10/20/62.5 ס"מ ו-10/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק492
50### בלוקי אשקלית 268 במידות 8/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק557
51### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק570
52### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
53### בלוקי אשקלית 268 במידות 6/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק696
54### בלוקי אשקלית 268 במידות 5/30/62.5 ס"מ ו-5/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק804
55### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק976
56### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק1042
57### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק543
58### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק568
59### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק625
60### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/25/62.5 ס"מ ו-25/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק590
61### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/25/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק580
62### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק671
63### בלוקי אשקלית 268 שטרבה במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק524
64### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 7/30/55 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק461
65### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 8/30/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק517
66### בלוק אקוסטי 06 אשקלית 268 במידות 20/20/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק586
67### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 10/30/60 ס"מ, 10/50/62.5 ס"מ ו-10/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
68### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 7/50/62.5 ס"מ ו- 8/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
69### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק495
70### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
71### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 20/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'78
72### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 22/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'82
73### לינטל אשקלית 268 לכיסי גלילה במידות 6/30,35/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
74### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 7/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
75### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'58
76### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/50/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'83
77דבק "אפור 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק47
78דבק "לבן 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק54
79בלוק לוק 10 במידות 40/20/10 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר108
80בלוק לוק 15 במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר127
81בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1מ"ר131
82בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1מ"ר146
83בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ בצבע לבן1מ"ר144
84בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ צבעוני1מ"ר151
85בלוק לוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'18.8
86בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'22.2
87בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1יח'19.2
88בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1יח'20.3
89בלוק כפרי מבוקע, חצוי עם פאזה במידות 40/20/10 ס"מ, לקירות אקוסטיים, אפור וצבעוני1מ"ר138
90בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/10 ס"מ1מ"ר100
91בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/15 ס"מ1מ"ר134
92בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/20 ס"מ1מ"ר159
93בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ1יח'17.2
94בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ1יח'20.2
95פריקסט "דפנה" למסתורי כביסה וקירות במידות 25/12/7 ס"מ1יח'7.2
96מעקה עליון (קופינג) - אלמנט סיום לפריקסט, בעובי 20 מ"מ במידות 25/17 ס"מ1מ'78
97לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 19/19 ס"מ1יח'13
98לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 24/24 ס"מ1יח'19
99לבנת ציפוי דוגמת "טרקוטה אופקים" ספלייט בהדבקה, במידות 21.5/6.5 ס"מ או 25/7 ס"מ1מ"ר95
100לבנת ציפוי (בריקים) מחרס בהדבקה, במידות 21.5/6.5/2 ס"מ, בגמר מנוסר, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
101לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
102לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/10.5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר300
103לבנת ציפוי "דקובריק" מנוסרת, במידות 22/8/2 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר170
104לבנת ציפוי "דקובריק" ענתיק, במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר180
105לבנת ציפוי 2.5 מבוקעת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר160
106לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר284
107לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר206
108אריח ציפוי מבוקע עם או בלי פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
109אריח ציפוי מנוסר עם פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
110חיפוי דקוספליט מבוקע במידות 40/20/6 ס"מ בגוון לבן1מ"ר70
111חיפוי דקוספליט בעיבוד טלטיש במידות 40/20/4 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר90
112חיפוי דקוספליט old stone (מראה עתיק) במידות 40/20/6 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר180
113בלוקי בטון חלולים 5 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'3.84
114בלוקי בטון חלולים 4 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'2.89
115בלוקי בטון חלולים - בלוק תעלה במידות 20/20/40 ס"מ1יח'4.32
116בלוקי בטון חלולים במידות 10/20/40 ס"מ1יח'1.96
117בלוקי בטון חלולים במידות 7/20/40 ס"מ1יח'1.86
118בלוקי בטון חלולים במידות 15/20/40 ס"מ1יח'2.75
119בלוקי בטון מלא במידות 4/20/40 ס"מ1יח'2.1
120בלוקי בטון מלא במידות 3/20/40 ס"מ1יח'2.1
121פלטה מודולרית לבלוקי בטון במידות 4/20/50 ס"מ1יח'2.64
^
X

חיפוש פסקי דין:

Пиццерии близко к 85, Nahf, Израиль | рыболовный близко к Sverdlov St 23, Gedera, Израиль | светокопий близко к 4, Acre, Израиль | упаковка близко к Kvish HaHof, Caesarea, Израиль | бассейны близко к HaZamir St 2-8, Be'er Ya'akov, Израиль | медицина близко к Unnamed Road, Netzer Sereni, Израиль | камеры безопасности близко к Unnamed Road, Umm al-Fahm, Израиль | Электронные крейты близко к Beit Hilel St, Tiberias, Израиль | курение близко к Unnamed Road, Hadera, Израиль | Построение моделей близко к Luz St 5-13, Rishon LeTsiyon, Израиль | Зоопарки близко к HaGanim St 11-13, Ramat Hasharon, Израиль | биотехнология близко к Ha-Melakha St 122, Dimona, Израиль | Регенты и учителей бар-мицвы близко к Hativat Etsyoni St 59-87, Karmiel, Израиль | язык близко к Derech Harim, Eilat, Израиль | Зеленые технологии близко к Mikha'el Gelfenshtein St, Or Akiva, Израиль | Сейфы близко к Ha-Dishon St 22-34, Jerusalem, Израиль | Наклейки близко к Abu Nufel St, Umm al-Fahm, Израиль | Наставничество для молодежи близко к 77, Tiberias, Израиль | глаз близко к Tor HaAviv St 5, Rehovot, Израиль | Ювелиры близко к HaFikusim Blvd., Acre, Израиль | Поиск и спасание Спасательные службы RESC4U в Хайфа | техник Холодильник подарок техника в Тель-Авив-Яффо | Информационные системы Консалтинг теплица в Тель-Авив-Яффо | вода О.Ш. системы очистки воды и улучшения в Ашдод | музыка Aori- обучения барабаны в Пардес Ханна-Каркур | мозаика Lowry Art Hmoziakh Реканати в Тель-Авив-Яффо | транскрипция Протокол Ltd. в Тель-Авив-Яффо | Религиозное учреждение сознание в Ашдод | металлы Привет Kat Shilat Ltd. в Шилат | Кисти "Люкс" Товары Живопись и Construction Ltd. в Лод | Измерительные приборы Ю.С. Вес и Marketing Service Ltd. в Натив ха-Асара | Магниты От магнитов в Хадера | обработка данных RDML Data Processing Inc. в Рамат-Ган | звук Play аудиовизуальное оборудование в Эйлат | цветы Флорист Colibri в Беэр-Шева | Художественные материалы Арт - Завод в Мевассерет-Цион | батареи Отец медведя в Тель-Авив-Яффо | Бляшки и память Голдберг "прокси" - поминовение в Иерусалим | Компьютерное моделирование Maor Падида в Кирьят-Моцкин | Альтернативная медицина Большинство Il Harpaz в Кфар-Саваמחירון תשתיות תקשורת | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון משטחי בטון | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי שרברבות | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות בניה | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון גינון והשקיה | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון עבודות איטום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מסגרות חרש | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון צבע לסימון דרכים | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון מוצרי נגרות | מחירון אנליזה מכאנית | מחירון בלוקי פומיס | מחירון ברזים וסוללות | מחירון עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים | מחירון מתקני הרמה לנכים | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון מנעולים | מחירון שונות | מחירון ריצוף במרצפות בטון וגרנוליט | מחירון עבודות טיח | מחירון מנעולים, תיבות מכתבים וכספות | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 | מחירון מעליות | מחירון דלתות פלדה חסינות אש | מחירון צנרת חשמל פלסט | מחירון תבניות קרטון לראשי כלונס ולבסיסים לעמודי חשמ | מחירון חלון הזזה אנכי (גליוטינה) וחלון רפפות זכוכית | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון דלתות עץ | מחירון בדיקות ברזל ומתכות | מחירון שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון אבזרים | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בית משפט השלום בנתניה תא"מ 9537-07-09 שלג נ' ברדה תיק חיצוני: בפני כב' השופטת יעל קלוגמ | מספר בקשה:7 בפני כב' השופטת ריבה שרון מבקשת רות הדד נגד נתבעות החלטה חוו"ד המומחה המצורפת ל | בקשה מס' 2 בפני כב' השופט, ד"ר קובי ורדי מבקשים 1. טקלהמיכאל לוקס אייזק נגד משיבים 1. מ | לפני כב' השופט יוסי טורס תובעים 1. נור כעביה נגד נתבעים 1. סקר ניבין הודעה דע לך כי התביעה ל- סק | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. שגריר מערכות בע"מ נגד נתבעים 1. ריטה פרחי הודעה הודעה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. עיזבון המנוחה הודא עיסא עבד רבו אלנורי 2. עיזבון המנוחה כפא | החלטה בתיק בש"א 2060/05 בבית המשפט העליון בש"א 2060/05 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקש: דוד | בית משפט השלום בנצרת ת"פ 43337-01-11 מדינת ישראל נ' סבן ואח' 04 יולי 2011 בפני כב' | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקשת/נתבעת דימלז ג'י.אס.אם. סרויס בע"מ נ | החלטה בתיק ע"א 1100/13 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 1100/13 - ג' לפני:כבוד הרשם גיא שני | לפני: כב' השופטת רות לורך – אב"ד, כב' השופט צבי דותן, כב' השופטת עירית וינברג-נוטוב | 17 מרץ 2014 לפני: כב' השופטת מיכל פריימן התובע 1. נביה עואד ע"י ב"כ: עו"ד שאדי קס | בית משפט השלום בקריות ת"א 3137-99 אבו טריף ואח' נ' הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם מחמוד יאסין החלטה לא אישר – תמציא המא | החלטה בתיק בג"ץ 2511/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 2511/03 בפני: כבוד הנשיא א' ברק העותרות: 1. | בית משפט השלום בירושלים ת"א 6481-01-12 מושקוביץ נ' לרנר תיק חיצוני: 20 יוני 2012 בפני כב | בית משפט השלום בנצרת ת"א 30218-09-11 דראושה נ' הראל חברה לביטוח בע"מ מספר בקשה:2 בפני | בפני כב' השופטת גילת שלו המאשימה 1. מדינת ישראל- ע"י תביעות לכיש, שלוחת אשדוד נגד הנאשם 1. | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 8842-01-11 מדינת ישראל נ' אסדי 02 ינואר 2012 בפני כב' | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה מבקשת חרבאוי עטאף נגד משיב המוסד לביטוח לאומי | מספר בקשה:2 בפני כב' הרשמת רגד זועבי התובעת חברת חשמל לישראל בע"מ – מחוז צפון נגד הנתבע יוס | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה עיריית בית שמש נגד הנאשם מאיר איפרגן <#2#> נוכחים: בא כו | בפני כב' השופטת הלית סילש תובעים 1. אליהו בטאט נגד נתבעים 1. אלי דובנסקי 2. שומרה חב' לביטוח | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 32040-04-12 טוקלנקו נ' איי.אס.אס. אשמורת בע"מ