מחירון חומרים לעבודות בניה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1בלוקי "ביתרמי" ישר תוצרת "פוליביד" במידות 25.2/40.5/120 ס"מ1מ"ר180
2בלוקי "ביתרמי" פינה תוצרת "פוליביד" במידות 41.85/40.5/71.8 ס"מ1מ"ר180
3### בלוקי איטונג במידות 20,22/30/50 ס"מ ו-20,22/30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
4### בלוקי איטונג במידות 25-50/20,25,30/50 ס"מ, 25-50/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
5### בלוקי איטונג במידות 15/20,25,30/50 ס"מ, 15/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק473
6בלוקי איטונג תעלה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
7בלוקי איטונג תעלה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
8בלוקי איטונג שטרבה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
9בלוקי איטונג שטרבה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
10### בלוקי איטונג לבנית מחיצות במידות 10/20,25,30/50,60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק480
11בלוקי איטונג לבניה במידות 7/50/60 ס"מ1מ"ק615
12בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 15,20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 15,20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק493
13בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק585
14בלוקי איטונג שטרבה לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק594
15בלוקי איטונג אקוסטי במידות 20-40/15,20,30/55 ס"מ ו- 20-40/15,20,30/60 ס"מ1מ"ק537
16בלוקי איטונג XT תרמי (r=2.43) במידות 25/30/60 ס"מ1מ"ק800
17קורות איטונג (לינטל) במידות 20/50 ס"מ לקירות חוץ1מ'160
18קורות איטונג (לינטל) במידות 22/50 ס"מ1מ'150
19קורות איטונג (לינטל) במידות 25/50 ס"מ1מ'160
20לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק820
21לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 6/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק770
22לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק590
23בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק830
24בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק605
25כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 30 ס"מ1מ'78
26כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1מ'122
27טיט איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק41
28טיט איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק49
29דבק איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק58
30דבק איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק62
31בלוק פומיס 8 חורים במידות 20/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6.8
32בלוק פומיס 8 חורים במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'8
33בלוק פומיס 7 חורים במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6
34בלוק פומיס מסוג "ספיר 060" 4 חורים, במידות 20/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס, בידוד r=0.601יח'5.5
35בלוק פומיס 4 חורים, במידות 15/20/40 ס"מ, חוזק 3 מגפ"ס בידוד r=0.401יח'4.5
36בלוק פומיס 3 חורים, במידות 10/20/40 ס"מ1יח'3.2
37בלוק פומיס שקע תקע במידות 10/20/50 ס"מ1יח'4.5
38בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 15/20/40 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'4.5
39בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 10/25/50 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'5.5
40### בלוק על דור 2 במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=2.35 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'17
41### בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס, בידוד r=1.10 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'9.4
42בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 23/25/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=1.151יח'12.3
43בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע, במידות 25/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=1.401יח'13
44בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 10 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.55, לרבות שטרבות1מ"ק330
45בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 5 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.701מ"ק330
46בלוק טרמי מסוג "סופר-טרמולייט" 10 חללים, במידות 22/20/50 ס"מ, בידוד r=0.90 לרבות שטרבות1מ"ק400
47### בלוקי אשקלית 268 במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק464
48### בלוקי אשקלית 268 במידות 15/20/62.5 ס"מ ו-15/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק489
49### בלוקי אשקלית 268 במידות 10/20/62.5 ס"מ ו-10/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק492
50### בלוקי אשקלית 268 במידות 8/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק557
51### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק570
52### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
53### בלוקי אשקלית 268 במידות 6/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק696
54### בלוקי אשקלית 268 במידות 5/30/62.5 ס"מ ו-5/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק804
55### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק976
56### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק1042
57### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק543
58### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק568
59### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק625
60### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/25/62.5 ס"מ ו-25/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק590
61### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/25/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק580
62### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק671
63### בלוקי אשקלית 268 שטרבה במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק524
64### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 7/30/55 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק461
65### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 8/30/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק517
66### בלוק אקוסטי 06 אשקלית 268 במידות 20/20/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק586
67### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 10/30/60 ס"מ, 10/50/62.5 ס"מ ו-10/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
68### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 7/50/62.5 ס"מ ו- 8/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
69### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק495
70### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
71### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 20/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'78
72### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 22/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'82
73### לינטל אשקלית 268 לכיסי גלילה במידות 6/30,35/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
74### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 7/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
75### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'58
76### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/50/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'83
77דבק "אפור 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק47
78דבק "לבן 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק54
79בלוק לוק 10 במידות 40/20/10 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר108
80בלוק לוק 15 במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר127
81בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1מ"ר131
82בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1מ"ר146
83בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ בצבע לבן1מ"ר144
84בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ צבעוני1מ"ר151
85בלוק לוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'18.8
86בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'22.2
87בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1יח'19.2
88בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1יח'20.3
89בלוק כפרי מבוקע, חצוי עם פאזה במידות 40/20/10 ס"מ, לקירות אקוסטיים, אפור וצבעוני1מ"ר138
90בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/10 ס"מ1מ"ר100
91בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/15 ס"מ1מ"ר134
92בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/20 ס"מ1מ"ר159
93בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ1יח'17.2
94בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ1יח'20.2
95פריקסט "דפנה" למסתורי כביסה וקירות במידות 25/12/7 ס"מ1יח'7.2
96מעקה עליון (קופינג) - אלמנט סיום לפריקסט, בעובי 20 מ"מ במידות 25/17 ס"מ1מ'78
97לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 19/19 ס"מ1יח'13
98לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 24/24 ס"מ1יח'19
99לבנת ציפוי דוגמת "טרקוטה אופקים" ספלייט בהדבקה, במידות 21.5/6.5 ס"מ או 25/7 ס"מ1מ"ר95
100לבנת ציפוי (בריקים) מחרס בהדבקה, במידות 21.5/6.5/2 ס"מ, בגמר מנוסר, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
101לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
102לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/10.5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר300
103לבנת ציפוי "דקובריק" מנוסרת, במידות 22/8/2 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר170
104לבנת ציפוי "דקובריק" ענתיק, במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר180
105לבנת ציפוי 2.5 מבוקעת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר160
106לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר284
107לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר206
108אריח ציפוי מבוקע עם או בלי פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
109אריח ציפוי מנוסר עם פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
110חיפוי דקוספליט מבוקע במידות 40/20/6 ס"מ בגוון לבן1מ"ר70
111חיפוי דקוספליט בעיבוד טלטיש במידות 40/20/4 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר90
112חיפוי דקוספליט old stone (מראה עתיק) במידות 40/20/6 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר180
113בלוקי בטון חלולים 5 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'3.84
114בלוקי בטון חלולים 4 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'2.89
115בלוקי בטון חלולים - בלוק תעלה במידות 20/20/40 ס"מ1יח'4.32
116בלוקי בטון חלולים במידות 10/20/40 ס"מ1יח'1.96
117בלוקי בטון חלולים במידות 7/20/40 ס"מ1יח'1.86
118בלוקי בטון חלולים במידות 15/20/40 ס"מ1יח'2.75
119בלוקי בטון מלא במידות 4/20/40 ס"מ1יח'2.1
120בלוקי בטון מלא במידות 3/20/40 ס"מ1יח'2.1
121פלטה מודולרית לבלוקי בטון במידות 4/20/50 ס"מ1יח'2.64
^
X

חיפוש פסקי דין:

предпринимательский близко к Unnamed Road, Umm al-Fahm, Израиль | книги близко к Joshua Hankin St 2, Afula, Израиль | чистка близко к HaAtsmaut St 23-29, Even Yehuda, Израиль | центры обработки вызовов близко к Ahad Ha'Am St 101, Beit She'an, Израиль | шоу близко к 65, Afula, Израиль | украшения близко к 5, Ramat Hasharon, Израиль | связь близко к 241, Израиль | Гаражи близко к 25, Yish'i, Израиль | погрузчики близко к Sha'ul Amor Ave 22-26, Migdal HaEmek, Израиль | шторы близко к Katzenelson St 6, Ramat Hasharon, Израиль | фильтры близко к HaMarganit St 15, Holon, Израиль | уход близко к Menakhem Genadi St, Rishon LeTsiyon, Израиль | Оборудование для проведения мероприятий близко к 40, Kiryat Gat, Израиль | деловая информация близко к Simtat ha-Nagarim, Eilat, Израиль | Информационная система близко к Eshed St 5-11, Arad, Израиль | развлечения близко к Dror St 1-7, Caesarea, Израиль | секретариат близко к Dr Ringelblum St, Jerusalem, Израиль | арт-терапия близко к 4 2015, Haifa, Израиль | Маркетинг и реклама близко к Palmach St 35-37, Arad, Израиль | Раввины близко к Kalanit St 10, Caesarea, Израиль | управление событиями Галит Zfrn- Zafran Productions в Тель-Авив-Яффо | секретариат Компьютерные приложения в Хайфа | Транспорт Инженер Дэвид Бехарано в Модиин | вещательные сети Увеличение ТВ для сообщества и Ришон ле-Ционе в Ришон ле-Цион | интернет Бейт Шеан Summit центр в Бейт-Шеан | интерьер Моника Козак в Цур-Хадасса | товары для офиса Я приехал в Израиль в Герцлия | полезные ископаемые RC Минералы и мрамор Ltd. в Рамла | Огнеупоры "Rfrakm" рефракторы и Chemicals Inc. в Натания | регуляторы давления Рудольф Майер Inc. в Хайфа | Шлифовка и полировка Inib- Лиор в Раанана | страховой агент Lake Solutions в Мевассерет-Цион | фейерверк События небо фейерверки и пиротехника в Петах-Тиква | Электронные крейты Ar.an Троник в Йокнеам-Иллит | Ипотечное кредитование Bank Hapoalim, сиденье-работает ипотека в Кирьят-Гат | товары для офиса Мазур-Phone в Иерусалим | Доставка / отправка СОС Marin в Ашдод | курение Король Табак и табачные изделия Hnrgilot- в Кирьят-Ата | домашняя птица Инкубаторы HaSolelim в HaSolelim | Кабели и провода Монте-Карло Communications Inc. в Магарמחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות עפר | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מתקני תברואה | מחירון גידור | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון מכשירי מדידה | מחירון פרופילים לגבס | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון בידוד עם פוליאוריתן מוקצף | מחירון יחידות מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (18°C | מחירון ממסרים ומגענים | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון עבודות מיוחדות בקירות אבן | מחירון בתי תקע | מחירון צינורות מבטון מזוין | מחירון חלון מסתובב אופקי, חלון מסתובב אנכי (מתהפך | מחירון מובילים | מחירון טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ | מחירון תילי פלדה | מחירון הערות: 1. כל הסעיפים בתת פרק זה אינם כוללים את הזיון ועיגונו לכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד בפרק 02 | מחירון בניה בבלוקי סיליקט | מחירון צנרת בטון עם אטם תקני על ה"זכר" | מחירון חלקי צנרת מברזל יציקה | מחירון קידוחי ניקוז | מחירון דלתות עץ חסינות אש | מחירון ספחים | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון קירות מסך | מחירון אגרגטים מיוחדים | מחירון קערות רחצה | מחירון תוספת לעבודה בגובה, בתוך המבנה )למחיצות מתועשות( | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון צינורות פלדהלפני: כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא התובע סאמר עלי כפינה - הנתבע גבריאל ניסים פסק דין 1. בדי | מספר בקשה:5 בפני כב' השופטת אנה שניידר מבקשת/תובעת שומרי אמונים בע'מ נגד משיבים/נתבעים 1.פיי | בית משפט השלום בחיפה ת"א 723-11-10 ג'אבר נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ואח' | בית משפט השלום בחיפה מ"י 32784-05-12 משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף - חיפה נ' גולובין(עציר) | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה בפ"מ 3095-07-11 חוג'יראת נ' מדינת ישראל 17 יולי 2011 בפני | בפני כב' השופטת רים נדאף התובעת יפה ריינר נגד הנתבע דניאל בן יצחק קריספין (אסיר) החלטה אני קובעת | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אברהם שקלים נגד נתבעים 1. ליזה בוארון 2. ראובן אוקסינברג 3. | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | מספר בקשה:3 בפני כב' הרשמת הבכירה עידית כלפה התובע: עוזיאל משה ברקוביץ נגד הנתבעים: פסד דין כתב | לפני כב' הסגן נשיא חנא סבאג מספר תהליך: 2 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 30 | החלטה בתיק בג"ץ 5188/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 5188/09 בפני: כבוד השופט א' א' לוי העותרת: | החלטה בתיק בג"ץ 9596/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 9596/10 בפני: כבוד השופט א' גרוניס העותר: פ | בפני כב' השופטת מגי כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם בוריס בבדזנוב ב"כ המאשימה עו"ד מ | החלטה בתיק בר"ם 7363/09 בבית המשפט העליון בר"ם 7363/09 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקש: מ | החלטה בתיק רע"א 6661/04 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6661/04 - א' בפני: כבוד הרשם עודד | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן המבקש/הנתבע חאלד אבו פנה ת.ז. XXXXXX476 נג | בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 1596-07 אבריק פאוזי נ' סוליאת נבילה תיק חיצוני: 20 נובמבר | בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ') התובע יובל לב נגד הנתבעים פסק דין אין חולק כי ב | החלטה בתיק בג"ץ 5725/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 5725/10 - י"ב לפני:כבוד המשנָה לנשיא מ | מספר בקשה:9 בפני כב' הרשם מסבאח קבאני מבקשים בנק אוצר החייל בעמ נגד משיבים החלטה לזמן את הצדדים | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. גילת גרנד (שסטל) נגד נתבעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ ה | פסק-דין בתיק בג"ץ 8069/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8069/15 לפני:כב | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט יעקב בכר מבקשים כמאל פוראני נגד משיבים מדינת ישראל החלטה נדחה ליום 27