מבצע בוטוקס

מחירון חומרים לעבודות בניה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1בלוקי "ביתרמי" ישר תוצרת "פוליביד" במידות 25.2/40.5/120 ס"מ1מ"ר180
2בלוקי "ביתרמי" פינה תוצרת "פוליביד" במידות 41.85/40.5/71.8 ס"מ1מ"ר180
3### בלוקי איטונג במידות 20,22/30/50 ס"מ ו-20,22/30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
4### בלוקי איטונג במידות 25-50/20,25,30/50 ס"מ, 25-50/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק448
5### בלוקי איטונג במידות 15/20,25,30/50 ס"מ, 15/20,25,30/60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק473
6בלוקי איטונג תעלה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
7בלוקי איטונג תעלה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק540
8בלוקי איטונג שטרבה במידות 20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
9בלוקי איטונג שטרבה במידות 25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק481
10### בלוקי איטונג לבנית מחיצות במידות 10/20,25,30/50,60 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק480
11בלוקי איטונג לבניה במידות 7/50/60 ס"מ1מ"ק615
12בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 15,20,22/20,25,30/50 ס"מ ו- 15,20,22/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק493
13בלוקי איטונג לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק585
14בלוקי איטונג שטרבה לחיפוי אבן בהדבקה ועיגון מכני במידות 20,22,25,30/20,25,30/50 ס"מ ו- 20,22,25,30/20,25,30/60 ס"מ1מ"ק594
15בלוקי איטונג אקוסטי במידות 20-40/15,20,30/55 ס"מ ו- 20-40/15,20,30/60 ס"מ1מ"ק537
16בלוקי איטונג XT תרמי (r=2.43) במידות 25/30/60 ס"מ1מ"ק800
17קורות איטונג (לינטל) במידות 20/50 ס"מ לקירות חוץ1מ'160
18קורות איטונג (לינטל) במידות 22/50 ס"מ1מ'150
19קורות איטונג (לינטל) במידות 25/50 ס"מ1מ'160
20לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק820
21לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 6/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק770
22לוח איטונג פרימיום לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק590
23בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 5/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק830
24בלוק איטונג אקסטרה לבידוד במידות 7-8/20,30/55,60 ס"מ1מ"ק605
25כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 30 ס"מ1מ'78
26כיסי גרירה לדלתות וחלונות מבלוקי איטונג בעובי 5 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1מ'122
27טיט איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק41
28טיט איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק49
29דבק איטונג אפור (25 ק"ג בשק)1שק58
30דבק איטונג לבן (25 ק"ג בשק)1שק62
31בלוק פומיס 8 חורים במידות 20/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6.8
32בלוק פומיס 8 חורים במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'8
33בלוק פומיס 7 חורים במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=0.901יח'6
34בלוק פומיס מסוג "ספיר 060" 4 חורים, במידות 20/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס, בידוד r=0.601יח'5.5
35בלוק פומיס 4 חורים, במידות 15/20/40 ס"מ, חוזק 3 מגפ"ס בידוד r=0.401יח'4.5
36בלוק פומיס 3 חורים, במידות 10/20/40 ס"מ1יח'3.2
37בלוק פומיס שקע תקע במידות 10/20/50 ס"מ1יח'4.5
38בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 15/20/40 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'4.5
39בלוק פומיס אקוסטי מלא מסוג "DBLockal", במידות 10/25/50 ס"מ לבידוד אקוסטי1יח'5.5
40### בלוק על דור 2 במידות 25/20/40 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=2.35 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'17
41### בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 22/20/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס, בידוד r=1.10 (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'9.4
42בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע דו כיווני, במידות 23/25/50 ס"מ, חוזק 5 מגפ"ס בידוד r=1.151יח'12.3
43בלוק "זהב" רב-חורי שקע תקע, במידות 25/20/50 ס"מ, חוזק 4 מגפ"ס בידוד r=1.401יח'13
44בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 10 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.55, לרבות שטרבות1מ"ק330
45בלוק טרמי מסוג "טרמולייט" 5 חללים, במידות 20,22/20/40 ס"מ, בידוד r=0.701מ"ק330
46בלוק טרמי מסוג "סופר-טרמולייט" 10 חללים, במידות 22/20/50 ס"מ, בידוד r=0.90 לרבות שטרבות1מ"ק400
47### בלוקי אשקלית 268 במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק464
48### בלוקי אשקלית 268 במידות 15/20/62.5 ס"מ ו-15/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק489
49### בלוקי אשקלית 268 במידות 10/20/62.5 ס"מ ו-10/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק492
50### בלוקי אשקלית 268 במידות 8/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק557
51### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק570
52### בלוקי אשקלית 268 במידות 7/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
53### בלוקי אשקלית 268 במידות 6/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק696
54### בלוקי אשקלית 268 במידות 5/30/62.5 ס"מ ו-5/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק804
55### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק976
56### בלוקי אשקלית 268 במידות 4/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק1042
57### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק543
58### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק568
59### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק625
60### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/25/62.5 ס"מ ו-25/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק590
61### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 22/25/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק580
62### בלוקי אשקלית 268 תעלות במידות 20/20/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק671
63### בלוקי אשקלית 268 שטרבה במידות 20,22,25/20/62.5 ס"מ ו-20,22,25/30/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק524
64### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 7/30/55 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק461
65### בלוקי בניה 03 אשקלית 268 במידות 8/30/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק517
66### בלוק אקוסטי 06 אשקלית 268 במידות 20/20/50 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק586
67### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 10/30/60 ס"מ, 10/50/62.5 ס"מ ו-10/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
68### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 7/50/62.5 ס"מ ו- 8/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק587
69### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/50/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק495
70### בלוקי אשקלית 268 לבנית מחיצות שקע תקע במידות 9/60/62.5 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ"ק503
71### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 20/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'78
72### לינטל אשקלית 268 מעל פתחים במידות 22/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'82
73### לינטל אשקלית 268 לכיסי גלילה במידות 6/30,35/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
74### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 7/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'75
75### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/25/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'58
76### לינטל אשקלית 268 למחיצות במידות 10/50/100 ס"מ (עומד בסעיף 4.1 בת"י לבניה ירוקה 5281)1מ'83
77דבק "אפור 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק47
78דבק "לבן 268" לבניה ללא רטובה (25 ק"ג בשק)1שק54
79בלוק לוק 10 במידות 40/20/10 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר108
80בלוק לוק 15 במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1מ"ר127
81בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1מ"ר131
82בלוק לוק 20 (מחורר) במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1מ"ר146
83בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ בצבע לבן1מ"ר144
84בלוק לוק (מחורר) במידות 48/24/18 ס"מ צבעוני1מ"ר151
85בלוק לוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'18.8
86בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ עם פאזה בצבע לבן1יח'22.2
87בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ בצבע לבן1יח'19.2
88בלוק לוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ צבעוני1יח'20.3
89בלוק כפרי מבוקע, חצוי עם פאזה במידות 40/20/10 ס"מ, לקירות אקוסטיים, אפור וצבעוני1מ"ר138
90בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/10 ס"מ1מ"ר100
91בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/15 ס"מ1מ"ר134
92בלוק אינטרבלוק במידות 40/20/20 ס"מ1מ"ר159
93בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/15 ס"מ1יח'17.2
94בלוק אינטרבלוק תעלה במידות 40/20/20 ס"מ1יח'20.2
95פריקסט "דפנה" למסתורי כביסה וקירות במידות 25/12/7 ס"מ1יח'7.2
96מעקה עליון (קופינג) - אלמנט סיום לפריקסט, בעובי 20 מ"מ במידות 25/17 ס"מ1מ'78
97לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 19/19 ס"מ1יח'13
98לבני זכוכית מסוג "וולקה" בעובי 8 ס"מ, במידות 24/24 ס"מ1יח'19
99לבנת ציפוי דוגמת "טרקוטה אופקים" ספלייט בהדבקה, במידות 21.5/6.5 ס"מ או 25/7 ס"מ1מ"ר95
100לבנת ציפוי (בריקים) מחרס בהדבקה, במידות 21.5/6.5/2 ס"מ, בגמר מנוסר, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
101לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר200
102לבנת ציפוי (בריקים) מחרס ע"ג טיט, במידות 21.5/6.5/10.5 ס"מ, בגוונים שונים, דוגמת "טרקוטה אופקים"1מ"ר300
103לבנת ציפוי "דקובריק" מנוסרת, במידות 22/8/2 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר170
104לבנת ציפוי "דקובריק" ענתיק, במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה"1מ"ר180
105לבנת ציפוי 2.5 מבוקעת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר160
106לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר284
107לבנת ציפוי 5 מנוסרת במידות 22/8/2.5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", גוון אפור או צהוב1מ"ר206
108אריח ציפוי מבוקע עם או בלי פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
109אריח ציפוי מנוסר עם פאזה, במידות 40/20/5 ס"מ, תוצרת "אקרשטיין", צבעוני1מ"ר140
110חיפוי דקוספליט מבוקע במידות 40/20/6 ס"מ בגוון לבן1מ"ר70
111חיפוי דקוספליט בעיבוד טלטיש במידות 40/20/4 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר90
112חיפוי דקוספליט old stone (מראה עתיק) במידות 40/20/6 ס"מ, תוצרת "בלוק אמריקה", בגוון לבן1מ"ר180
113בלוקי בטון חלולים 5 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'3.84
114בלוקי בטון חלולים 4 חורים במידות 20/20/40 ס"מ1יח'2.89
115בלוקי בטון חלולים - בלוק תעלה במידות 20/20/40 ס"מ1יח'4.32
116בלוקי בטון חלולים במידות 10/20/40 ס"מ1יח'1.96
117בלוקי בטון חלולים במידות 7/20/40 ס"מ1יח'1.86
118בלוקי בטון חלולים במידות 15/20/40 ס"מ1יח'2.75
119בלוקי בטון מלא במידות 4/20/40 ס"מ1יח'2.1
120בלוקי בטון מלא במידות 3/20/40 ס"מ1יח'2.1
121פלטה מודולרית לבלוקי בטון במידות 4/20/50 ס"מ1יח'2.64
^
X

חיפוש פסקי דין:

Телевизоры близко к Menachem Begin Blvd 3, Beit She'an, Израиль | упаковка близко к Ha-Rav Barukh Sabag St, Ashkelon, Израиль | профессиональной ориентации близко к Khalamish St, Beit Hanania, Израиль | Управление строительством близко к Sderot Yitshak Rabin, Ashkelon, Израиль | медицина близко к Sderot Yitshak Rabin 1-5, Be'er Ya'akov, Израиль | регуляторы давления близко к Derech Yesharim, Ofakim, Израиль | медицина близко к Derech HaYam 10, Ganei Tikva, Израиль | обои близко к Ha-Nesi'im St 73, Migdal HaEmek, Израиль | лоббирование близко к Unnamed Road, Dimona, Израиль | Плотники близко к Ha-Nasi St 31-43, Zikhron Ya'akov, Израиль | книги близко к HaTayelet, Tel Aviv-Yafo, Израиль | прицепной близко к Bnei Dan St 9, Bet Shemesh, Израиль | мощность близко к Yig'al Alon Blvd, Beersheba, Израиль | Mikvahs близко к Haim Weizman St, Hod Hasharon, Израиль | Магниты близко к Rothschild St, Caesarea, Израиль | курение близко к Israel National Trail, Jisr az-Zarqa, Израиль | ИБП близко к Nordau St 32-40, Afula, Израиль | дары близко к Jerusalem St, Tiberias, Израиль | макияж близко к Yud Dalet Leil HaGsharim 326, Nahariya, Израиль | Теплицы близко к Ha-Plada St 3, Ashdod, Израиль | видео Мультимедиа Pie в Натания | Наклейки Липкий резинка в Тель-Авив-Яффо | Парикмахерские и дизайн волос Говорит Линда в Беэр-Шева | небо Линн LALINE в Нацерет | архитектор Елимелех Кобе в Ашдод | ИБП системы Steps в Борозды | Религиозные книги Бецалель Иудаика в Иерусалим | Кабели и провода C. Медведи Маркетинг (1983) Ltd. в Шохам | керамика I.a.r сантехника и керамика в Тель-Авив-Яффо | Hitech Человеческие технологии в Ришон ле-Цион | ресторан Суши 2 Go в Рамат ха-Шарон | язык Ципи Zligzon - Деловой английский язык в Тель-Авив-Яффо | обработка данных Tdiad Co. в виза | Интересные места Charlie достопримечательности в Эйлат | гараж YH Автосервис в Беэр-Шева | каменоломня Моше Ашкенази в Агур | бухгалтер Йорам Um бухгалтер в Бат-Ям | Сервис - Автозапчасти Ахарони Лизинг в Натания | гипноз Коэн Ирландский Гипноз и диагностика в Кирьят-Хаим | видео редактирования видео Лотем Fridlnd- в Негбаמחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון חומרי חשמל | מחירון משטחי בטון | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון אגזוזים | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון איטום רצפות | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )דן-פל( בדרגות ש | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון פינות לטיח | מחירון ארונות אמבטיה עם כיורי משטח מחרס | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון מתקני משחק שונים | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון רעפי פלדה | מחירון פריימרים, ציפויים ומסטיקים ביטומניים ביישום קר | מחירון תקרות גבס ופתחי שירות | מחירון ריצוף וציפוי מאבן/בטון בתעלות ומדרונות | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון מחלקים לצינורות פלסטים )מרכזיה( | מחירון ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון זכוכית בידודית | מחירון משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון חומרי זגגות | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביתנים | מחירון איטום נגד גזים רעילים בתשתית קרקע מזוהמת | מחירון איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון איטום קירות בטיח אוטםלפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. הבטם יצחק נגד נתבעים 1. נגסו טקה 2. ביטוח ישיר חברה לביטוח | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה ודאד יונס מבקש/תובע הבזאר הטורקי בעכו בע"מ ח.פ. 514720929 | בפני כב' השופט דאוד מאזן תובע ניסים מלול נגד נתבעים פסק דין הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן ללא | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים קעדאן נמר קעדאן נמר החלטה 1. אני מו | בפני כב' השופטת נגה שמואלי-מאייר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. ראובן מאמו (עציר) תסקיר בהת | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"ת 19849-12-11 חזן נ' מד | בית דין אזורי לעבודה בבאר-שבע - בשבתו באילת דמ"ר 6992-12-11 בוזאגלו נ' דיין תיק חיצוני: 05 | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 18040-08-11 טידונה נ' שירותי בריאות כללית אילת בפני כב' השופ | בבית המשפט העליון בה"נ 150/01 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | בפני כב' השופטת רבקה פוקס בקשה 17- מתן הוראות מבקשים 1. ערן אטלס נגד משיבים 1. בנק לאומי סניף קר | בפני כב' השופטת איילת גרבי המבקשים מדינת ישראל ע"י ב"כ התובעת טלי כהן נגד המשיב אדהם ג | מספר בקשה:8 בפני כב' השופטת מרים סוקולוב המבקשות: ע"י ב"כ עו"ד נמרוד אביגאל -נ ג | בפני כב' השופטת שרון גלר תובעים 2. מגדלי רותם שני 2001 בע"מ נגד נתבעים 1. מי גבעתיים - מפעל | החלטה בתיק בש"א 5770/06 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 5770/06 - א' בפני: כבוד הרשמת שושנ | בפני כב' השופטת תמר נאות פרי התובע סופיאן עתאמנה נגד הנתבעת מ. מ. כפר קרע החלטה 1.  התיק הועבר ל | לפני כב' השופט ד"ר טל גולן נציג ציבור (עובדים) מר אברהם אלוק נציג ציבור (מעסיקים) מר דוד נח | בקשה מס' 1 בפני כב' השופט יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   ה | מספר בקשה:2 בפני כב' הרשם בכיר ניר זיתוני המבקשים 1.ח. בן-בשט בע"מ 2.עזה בן בשט נגד המשיבה | בית משפט לתביעות קטנות בקריית שמונה ת"ק 57451-03-11 וקנין נ' אוחנה ואח' תיק חיצוני: בפנ | בפני כב' השופט אברהים בולוס המאשימה: ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים נגד הנאשם : עמיר אבו | מספר בקשה:3 בפני כב' הרשם אפרים צ'יזיק מבקשים אורה יהוד נגד משיבים אחמד עאמר החלטה 1. העניין | לפני כב' השופט אלי ספיר תובעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. יוסי כהן 2. הכשרת ה